Naar  HansAnders.be

Hans Anders en jouw privacy

Bij Hans Anders vinden wij het belangrijk om op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om te gaan zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn. In dit Privacy Statement lichten we daarom toe:


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
Hans Anders België BVBA is onderdeel van de Hans Anders Retail Group B.V. Hans Anders België BVBA wordt hierna “Hans Anders” genoemd en is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hans Anders is gevestigd te Hasselt aan de Runkstersteenweg 247 B/2.01. Hans Anders staat ingeschreven in het ondernemingsregister onder nummer 0879.138.021.


Wanneer verzamelen en verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wanneer je onze website bezoekt verzamelen we persoonsgegevens over het websitebezoek. Deze gegevens omvatten de naam van jouw internetdienstverlener, IP nummer, de website vanwaar je ons bezoekt, de websites(pagina’s) die je effectief bezoekt en de duur van je bezoek. Voor meer informatie over cookies verwijzen we naar onze cookie policy.


Daarnaast verzamelen wij volgende persoonsgegevens bij het vervolledigen van de wedstrijd:

 • Aanspreking
 • Voornaam & naam
 • Leeftijd
 • Emailadres
 • Adres (straat, nummer, postcode en gemeente)
 • Goedkeuring om emails te ontvangen van Hans Anders


Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?
We willen je graag goed van dienst zijn. Om ervoor te zorgen dat we je kunnen contacteren als je een prijs gewonnen hebt, hebben we jouw persoonsgegevens nodig. Deze persoonsgegevens gebruiken we om onze diensten en producten te leveren en om je te informeren over het verloop daarvan.


Naast het aangaan en uitvoeren van onze dienstverlening verwerken we ook gegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • verbetering van onze dienstverlening – wij gebruiken je persoonsgegevens om te onderzoeken hoe we je nog beter van dienst kunnen zijn en om nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen
 • verbetering van onze website en applicaties – om onze website constant te kunnen blijven verbeteren houden wij (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website
 • klantenservice – we verwerken persoonsgegevens zodat wij de service kunnen verlenen die je van ons gewend bent, om klachten op te lossen en af te handelen en om vragen te beantwoorden
 • relatiebeheer en marketing – we verwerken persoonsgegevens (zoals aankoophistoriek, je geboortedatum en gegevens over je verzekering) voor ons relatiebeheer en om gerichte marketingactiviteiten uit te voeren. Op die manier kunnen we passende en gerichte commerciële aanbiedingen sturen, bijvoorbeeld via post, telefoon, e-mail of internet
 • product recall – wanneer er onverhoopt iets mis is met een product dat we hebben verkocht en wij dit product willen terugroepen, dan kunnen we naast het plaatsen van persberichten in het belang van jouw welzijn ook rechtstreeks contact met je opnemen
 • klanttevredenheidsonderzoek – wij zijn benieuwd wat klanten van onze producten en dienstverlening vinden. Daarom nodigen we je soms uit om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Deelname hieraan is vrijwillig
 • fraudepreventie – soms is het nodig om persoonsgegevens te verwerken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan
 • declareren aan verzekeraars – indien je een verzekering hebt afgesloten voor bijvoorbeeld de aankoop van een bril, vergoeding van lenzen of het aankopen van een hoorapparaat, kan Hans Anders namens jou declareren bij de verzekeraar
 • terugbetalen aankoopbedrag – je hebt een recht om onder voorwaarden een product te retourneren en de aankoopwaarde terug te krijgen. Om het bedrag terug te kunnen betalen verwerken we je bankrekeningnummer
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen – de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.


Welke wettelijke grond hebben we voor de verwerking van persoonsgegevens?
Wij verwerken alleen jouw persoonsgegevens als je daar jouw toestemming voor geeft. Als je deze toestemming, hebt verleend, dan kun je deze te allen tijde ook weer (op dezelfde wijze of door een bericht te sturen aan privacy@hansanders.be ) intrekken.


Hoe gaan we om met persoonsgegevens van minderjarigen?
Deelnemers aan de wedstrijd moeten minstens 18 jaar zijn om mee te spelen.


Welke derde partijen schakelen we in om de persoonsgegevens namens ons te verwerken?
Soms delen we jouw persoonsgegevens met derden. Bijvoorbeeld met je verzekeringsmaatschappij die (een deel van) de aankoopwaarde van je product vergoedt. Wij maken verder gebruik van derde partijen die ons ondersteunen bij het leveren van het door jou afgenomen product of dienst en om die reden worden je persoonsgegevens met deze derde partijen gedeeld. Uiteraard maken we met deze partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Zo werken wij samen met ICT dienstverleners die onze systemen onderhouden of hostingdiensten leveren. Ook gebruiken we diensten van derde partijen voor het fabriceren en leveren van producten. Tenslotte kun je denken aan partijen die wij inschakelen voor het verzenden van commerciële boodschappen en het bezorgen van pakketten. Wij maken afspraken over de beveiliging van je persoonsgegevens die wij bij een derde partij laten verwerken. Als we voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen we ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen we door middel van het sluiten van een zogeheten 'verwerkersovereenkomst' waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens. Als je precies wil weten welke derde partijen we inschakelen kun je dat altijd navragen bij ons. Ook delen we in bepaalde gevallen je persoonsgegevens met andere ondernemingen binnen de groep van Hans Anders. Als je klant bent van één van onze ondernemingen, zien we je namelijk ook als klant van de groep van ondernemingen van Hans Anders Retail Group B.V. Aangezien Hans Anders samenwerkt met diverse derde partijen heeft Hans Anders gekozen niet al deze bedrijven specifiek te benoemen in dit Privacy Statement. Hans Anders maakt geen geheim van de bedrijven die zij inschakelt. Een lijst van door ons ingeschakelde derde partijen is op te vragen via privacy@hansanders.be


Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren.


Hoe bewaken we jouw privacy?
We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met jouw privacy wordt omgegaan. We hebben een Data Protection Officer aangesteld die toeziet op de naleving van de privacyregelgeving en —bescherming binnen Hans Anders. De Data Protection Officer is te bereiken per post: Hans Anders Retail Group, t.a.v. de Data Protection Officer, Postbus 838, 4200 AV Gorinchem. Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. We hebben interne procedures en regels opgesteld om ervoor te zorgen dat er een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Onze medewerkers hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens als dit strikt noodzakelijk is.


Welke rechten heb jij?
Als gevolg van het verwerken van je persoonsgegevens door Hans anders heb je een aantal rechten. Je kan Hans Anders met redelijke tussenpozen kosteloos vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die wij verwerken. Verder kan je Hans Anders vragen deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen of te verwijderen. Daarnaast kan je aan Hans Anders vragen de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt in een bestand te zetten en aan jou of – op jouw verzoek – aan een andere partij door te sturen. Ook heb je het recht Hans Anders te verzoeken om tijdelijk je persoonsgegevens niet te verwerken, omdat bijvoorbeeld je gegevens onjuist blijken te zijn of als je een verzoek om verwijdering hebt gedaan. Daarnaast kan je bezwaar maken tegen direct marketing activiteiten, waaronder mede begrepen het maken en bijhouden van jouw klantenprofiel. Na dit bezwaar stoppen wij ten aanzien van jou met direct marketing activiteiten.


Om een beroep op een van de voorgaande rechten te doen, kan je een mail sturen aan privacy@hansanders.beof een brief sturen aan Hans Anders op het volgende adres: Hans Anders, t.a.v. de Data Privacy Manager, Runkstersteenweg 247 B/2.01, 3500 Hasselt. Hans Anders reageert uiterlijk binnen 4 weken op jouw verzoek, tenzij het een heel uitgebreid verzoek is.

Terug